Скрипник Ігор Володимирович

Ігор Володимирович Скрипник

Ігор Володимирович Скрипник – Академік-секретар відділення математики НАН України, член-кореспондент АН УРСР (1979), дійсний член Академії наук НАН України (1985), доктор «honoris causa» Львівського університету (2003), доктор фізико-математичних наук (1972) , заслужений діяч науки і техніки України (1998), директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ.
Ігор Скрипник народився 13 листопада 1940 року в місті Жмеринка Вінницької області.
У 1959 році, закінчивши середню школу вступив на механіко-математичний факультет Львівського державного університету. Університетський курс освоїв за 3 роки і в 1962 році вступив до аспірантури на кафедру диференціальних рівнянь. У 1965 році, після закінчення аспірантури, захистив кандидатську дисертацію.
Професійну діяльність Ігор Володимирович Скрипник почав в 1965 році асистентом, а потім доцентом (1966) в Львівському держуніверситеті.
З 1967 року вся подальша наукова, науково-організаційна та педагогічна діяльність пов\’язана з Донбасом. З цього часу І.В.Скрипник працював в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, де він захистив докторську дисертацію (1974), пройшов шлях від старшого наукового співробітника до директора інституту. І.В.Скрипник беззмінно керував Інститутом протягом більш ніж чверть століття. Прийнявши естафету від засновників Інституту, він направив свою енергію, знання і талант на збереження і розвиток закладених наукових традицій, високого рівня наукових досліджень, наукового потенціалу Інституту. Під керівництвом І.В.Скрипника було побудовано нову будівлю Інституту.
У 1979 році Ігор Володимирович Скрипник був обраний членом-кореспондентом, у 1985 році – дійсним членом (академіком) НАН України, а в 1993 році – академіком-секретарем Відділення математики НАН України.
Основне коло наукових інтересів Скрипника – теорія нелінійних диференціальних рівнянь в приватних похідних. Саме в ній ученим отримані видатні результати, які принесли йому визнання українських математиків і міжнародне визнання. Було запропоновано поняття ступеня відображень класу S +, яке дало змогу суттєво розширити застосування топологічних методів дослідження нелінійних граничних задач, поставлених Лері і Шаудер. На основі поняття ступеня відображення розвинені методи зведення істотно нелінійних еліптичних і параболічних граничних задач до операторних рівнянь з операторами класу S +. У роботах Ігоря Володимировича були закладені основи топологічного методу дослідження щільно заданих нелінійних операторів, який знаходить широке застосування в теорії граничних задач з сильно зростаючими коефіцієнтами. Ігор Володимирович Скрипник був одним з провідних фахівців у світі з питань усереднення нелінійних граничних задач. Для нелінійних еліптичних і параболічних задач Діріхле в послідовності перфорованих областей розвинуто методи побудови асимптотичного розкладу розв\’язків.
Очолюючи до останнього часу відділ нелінійного аналізу Інституту та кафедру диференціальних рівнянь математичного факультету Донецького національного університету, І.В.Скрипник доклав багато зусиль до формування Донецької і, в цілому, Української математичної школи з теорії нелінійних диференціальних рівнянь в приватних похідних. Серед його учнів 3 доктори та 20 кандидатів наук. Сьогодні ця школа є провідною в Україну і стоїть у ряду провідних світових шкіл в цій галузі математики.
І.В.Скрипник – автор більш ніж 170 наукових праць, серед яких 5 монографій, які зробили величезний вплив на розвиток української та світової математичної науки.
Плідну науково-педагогічну діяльність І.В.Скрипник поєднував з науково-організаційної та громадською діяльністю, будучи головою Експертної ради ВАК України та членом Комітету з Державних премій України.
Самовіддана, плідну працю та громадська діяльність І.В.Скрипника отримали високу оцінку держави та наукової громадськості. Він нагороджений преміями – імені М.В.Остроградського – за видатні наукові роботи в галузі математики (1972); Державна премія України в галузі науки і техніки (1989); імені М.М.Крилова (1992); імені М.М.Боголюбова (2000);
орденами – Дружби народів (1986), Ярослава Мудрого V ступеня (2003).
У 1998 році Ігорю Володимировичу Скрипнику було присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
2 лютого 2005 Ігор Володимирович Скрипник раптово помер.

Євген Лавриненко (dN)

Добавить комментарий