Наказ Міністерства вугільної промисловості України

Про приведення наказу “О награждении знаком “Шахтерская слава” у відповідність до нормативних актів України.
Відповідно до Указу Президента України від 13 лютого 1997 року N 134/97 “Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки” та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” НАКАЗУЮ:

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З
07.02.2006 N 81
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 16 від 16.01.2012)

Про приведення наказу “О награждении знаком “Шахтерская слава” у відповідність до нормативних актів України.
Відповідно до Указу Президента України від 13 лютого 1997 року N 134/97 “Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки” та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” НАКАЗУЮ:
1. Наказ Міністра вугільної промисловості України від 27.04.95 N 136 “О награждении нагрудным знаком “Шахтерская слава” викласти у новій редакції:
“Для стимулювання високих досягнень у праці та особистого внеску у розвиток вугільної промисловості НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення про нагрудний знак “Шахтарська слава” трьох ступенів (додаток 1) та його опис (додаток 2).
2. Встановити такий порядок нагородження:
2.1. Нагородження знаками “Шахтарська слава” провадиться наказом Міністерства вугільної промисловості України на підставі клопотань підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління міністерства (далі – Підприємства), які вносяться не пізніше як за місяць до дати нагородження.
2.2. Клопотання щодо представлення до нагородження працівника порушується адміністрацією та профспілковим комітетом Підприємства.
2.3. На кандидата до нагородження Мінвуглепрому України подаються такі документи:
– представлення до нагородження;
– нагородний лист, з обґрунтуванням доцільності нагородження працівника (додаток 3)”.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр     В.Тополов

Додаток 1
до наказу Міністерства вугільної промисловості України
07.02.2006 N 81

ПОЛОЖЕННЯ
про нагрудний знак “Шахтарська слава” трьох ступенів

1. Знак “Шахтарська слава” має три ступеня, з яких вищим є перший.
Нагородження провадиться, як правило, послідовно: знаком III ступеня, знаком II ступеня, знаком I ступеня.
2. Знаком “Шахтарська слава” нагороджуються працівники державних підприємств, господарських товариств, виробничих об\’єднань, організацій та установ, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, за високі досягнення в праці та особистий внесок у розвиток галузі:
робітники, керівники і спеціалісти, постійно зайняті на підземних і відкритих роботах у діючих вугільних шахтах, шахтах, які будуються, і розрізах при безперервному стажі роботи: для III ступеня – не менше 5 років, для II ступеня – 8 років, для I ступеня – 10 років;
інші працівники галузі можуть нагороджуватися при безперервному стажі роботи: для III ступеня – не менше 10 років, для II ступеня – 15 років, для I ступеня – 20 років.
3. В окремих випадках, за особливі досягнення у створенні, впровадженні, освоєнні нової техніки та технологій, прогресивних форм організації праці і керівництва, за мужність та ініціативу, проявлені при ліквідації аварії і порятунку людей, та інші заслуги, нагородження знаком “Шахтарська слава” може провадитися без урахування безперервного стажу роботи.
4. Знаком “Шахтарська слава” можуть нагороджуватися працівники інших галузей народного господарства, органів державної влади і управління, іноземні громадяни за активне співробітництво і сприяння в розвитку вугільної промисловості.
5. Нагородження знаком “Шахтарська слава” провадиться, як правило, до професійного свята “День шахтаря”.
Нагородження може провадитися за досягнення окремими працівниками і колективами підприємств, дільниць, бригад тощо показників роботи, що значно перевищують середньогалузеві, та у зв\’язку з пам\’ятними датами.
6. Працівникам, нагородженим знаком “Шахтарська слава”, вручається нагрудний знак встановленого зразка, видається посвідчення на право його носіння, у трудову книжку вноситься відповідний запис із вказівкою дати і номера наказу про нагородження.
Трудовим колективам рекомендується, при наявності власних коштів, вручати працівникам цінний подарунок (грошову премію), установлювати надбавку до пенсії, застосовувати інші види матеріального заохочення осіб, нагороджених знаком “Шахтарська слава”.
Розмір суми на придбання цінного подарунка (виплату грошової премії), установлення надбавки до пенсії та інше визначається спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету підприємства.
7. Вручення посвідчення і нагрудного знака “Шахтарська слава” провадиться в урочистій обстановці на загальних зборах (конференціях) колективу підприємства.
8. Нагрудний знак “Шахтарська слава” носиться на правій стороні грудей.
9. Знак “Шахтарська слава” при втраті (поломці) повторно не видається.

Додаток 2
до наказу Міністерства вугільної промисловості України 07.02.2006 N 81
ОПИС
нагрудного знака “Шахтарська слава”

Нагрудний знак у вигляді п\’ятикутника, в центрі якого розміщено: зображення шахтарської символіки – два схрещених молотка, на них п\’ятикутна зірка, в нижній частині – по напівколу надпис “Шахтарська слава”, внизу в овалі – ступінь знака (I, II, III).
Нагрудний знак з\’єднується з колодкою за допомогою вушка та двох ланцюжків золотистого кольору, на колодці для цього є два вушка.
Основа знака бронзового кольору, шахтарська символіка – золотистого (на II ступеня – сріблястого), зірка на знаку I ступеня вкрита емаллю червоного кольору, на знаку II та III ступенів колір металу відповідно – золотистий та сріблястий.
Внутрішня частина колодки вкрита емаллю блакитного кольору, в центральній частині розміщується складена під прямим кутом муарова двокольорова стрічка, яка має смужки жовтого і блакитного кольорів: на знаку I ступеня – три однакові за розміром смужки, середня – блакитна, крайні – жовтого кольорів, на II ступеня – три смужки: центральна (по ширині рівна двом боковим) блакитного кольору, бокові – жовтого кольору, на знаку III ступеня – п\’ять смужок рівних по ширині, з них: дві блакитного і три жовтого кольорів.
Колодка має на зворотному боці застібку для прикріплення нагрудного знака до одягу.

Додаток 3
до наказу Міністерства вугільної промисловості України 07.02.2006 N 81

Міністерство вугільної промисловості України

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
на нагородження відомчим нагрудним знаком

     1. Прізвище, ім\’я, по батькові

__________________________________________________________________

     2. Рік народження

__________________________________________________________________

     3. Професія (посада)

__________________________________________________________________

     4. Місце роботи (найменування підприємства, організації)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     5. Стаж   роботи   у    вугільній    промисловості,    всього

____________________________________   років   в   тому  числі  на

підземних роботах і в розрізах ____________________________ років

     6. Стаж  роботи   на   даному   підприємстві   (організації),

всього __________________________  років в тому числі на підземних

роботах і в розрізах ______________________________________ років

     7. Раніше отримані відомчі нагороди і дата нагородження

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     8. Короткий опис виробничих досягнень  і  заслуг  працівника,

які    стали   підставою   для   представлення   до   нагородження

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     Представляється до нагородження знаком ______________________

________________________________________________________ ступеня.

 М.П.  Керівник підприємства

 Підписи

 М.П.  Голова профспілкового комітету

         Виконувана робота з початку трудової діяльності

——————————————————————

|      Число, місяць, рік       |  Професія, посада з указанням  |

|                               |   підприємства (організації)   |

——————————————————————

 Інспектор з кадрів

 Дата заповнення Нагородного листа

Добавить комментарий